12 Bin 400 Yeni Polis Alımı 2012

Emniyet Genel Müdürlüğü 2012 yılı polis alımı rakamını belirledi. 2012 yılında tam 12 bin 400 polis alımı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü, gelecek yıl 12 bin 400 yeni polis alacak. Böylece AKP iktidarı döneminde alınan polis sayısı, 90 bini aşmış olacak.

Avrupa Birliği (AB) kriteri olan ‘her 250 kişiye 1 polis’ standardını yakalamak için yeni polis alımına hız veren Emniyet, gelecek yıl da 12 bin 400 yeni polisi daha kadrosuna dahil edecek. Bunlardan 7 bin 400′ü, iki yıllık eğitim veren polis meslek yüksekokullarına; 5 bini ise dört yıllık fakülte mezunlarına altı aylık eğitim veren polis meslek eğitim merkezlerine kabul edilecek.

Böylece AKP hükümetleri döneminde alınan yeni polis sayısı, 90 bin 710′a ulaşacak. Emniyet, 2003 yılından bugüne kadar 78 bin 310 yeni polis aldı.Bunlardan 45 bin 759′u polis meslek yüksekokullarından, 32 bin 551′i ise polis meslek eğitim merkezlerinden mezun olarak Emniyet kadrosuna katıldı.

POLİSİN EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİ

Polis okullarının iki yıllık yüksekokula dönüştürülmesi ve üniversite mezunlarına polislik yolunun açılmasıyla Emniyet’in eğitim seviyesi de yükseldi. 2003′te yüzde 21 olan yüksekokul ve fakülte mezunu polis oranı, 2010′da yüzde 86′ya çıktı.

2012 polis alımı ile ilgili yorumlar ve sorular ınızı bekliyoruz

 

Fakülte Mezunları İçin Polis Olma Şartları

Başvurular nereye yapılacak?

İletişim araçları vasıtasıyla duyurulan polis alım ilanları için başvurular, İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerineşahsen başvurularak yapılacaktır.

Başvuru sırasında hangi belgeler istenecek?

a) Form dilekçe,
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
c) Lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
d) Sınav tarihinde askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge,
e) 25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun olarak son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
f) İkametgah belgesi,
g) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
h) Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,
i) Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
j) KPSS sonuç belgesinin fotokopisi veya noterden tasdikli örneği
istenecektir.

NOT: Belgelerin aslı başvuru sırasında görevliye ibraz edilir. Adaylardan alınan belge fotokopileri görevli tarafından asıllarıyla karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra “Aslı Görüldü” ibaresi ile sicil yazılarak imza edilir ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

Kimler Başvuramayacak?/ Hangi özelliklere sahip olmak gerekmektedir?

POMEM’lere girebilmek için aşağıdaki niteliklere haiz olmak gerekmektedir.
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az dört (4) yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (herhangi bir öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.),
c) Sınav tarihi itibariyla askerliğini yapmayan erkekler ile bayan adaylar için 27 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.),
d) Erkekler için 1.67 cm, bayanlar için 1.65 cm’den kısa boylu olmamak (boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak.),
e) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde aranılan sağlık şartlarını taşımak (ancak görme yönünden aynı Yönetmeliğin göz hastalıkları A dilimi 7 nci maddesinde aranan şartları taşımak.),
f) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, vcd, teyp kaseti, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat vb. işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
i) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,
j) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 1/8/1999 tarihli ve 23773 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
k) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
l) İl Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından haklarında 8 inci maddenin (d) bendinde belirtilen durumlar hariç, “POMEM öğrenci aday adayı olamaz” kararı verilmemiş olmak,
m) Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki herhangi bir eğitim kurumundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,

n) Puan türü ve puan alt sınırı Genel Müdürlükçe belirlenecek KPSS puanının üzerinde puan almış olmak

Polis Olmak İsteyen Fakülte Mezunlarının Bilmesi Gerekenler

-En az 4 yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olmak(yurtdışından adaylar için dengi fakültelerden mezun olmak),

-Sınav tarihi itibariyle bayanlar ve askerliğini yapmayan erkekler için 27 yaşından gün almamış olmak,

-Askerliğini yapmış olan erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak,

-6 aydan az olmayan eğitim süresi içerisinde süreci yarım bırakmanız halinde masrafları tazminat olarak ödeme zorunluluğunu kabul etmiş sayılırsınız,

-Polis Eğitim Merkezlerinde eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar EGM kadrolarına aday polis olarak atanırlar. Bu süreç 6 yıldır ve bu zaman içinde aday polisler tayin isteyemezler

Bir önceki yazımız olan Yargıtay 150 Kadrolu Zabıt Katibi Alımı başlıklı makalemizde katip, katip alımı ve katip alımı 2011 hakkında bilgiler verilmektedir.

Google Aramaları:

Benzer Yazılar59 Yorum var "12 Bin 400 Yeni Polis Alımı 2012"

commenter

2 yıllık önlisans mezunuyum.emniyettenmi başvurucam

commenter

ben 2 yılık myo mezunuyum basvuru yapabilirmiyim mümkün mü

commenter

her konuda ayrım yapılmakta lise meğzunları lisans meğzunları peki önlisans meğzunları neden ayrı tutulmuyor. Bence bu ayrım haksızlık, ben önlisans meğzunlarınada hak tanınması taraftarıyım.TSK ‘da böyle bir ayrım yok herkeze hak tanınıyor eğitimine göre sınıflandırılıyor. abuk subuk açılımları bırakıp ciddi konuları ele alalım.

commenter

Malesef üzülerek okudum istenilen belgeleri,herseyin noter tastiki isteniyor,halbu ki istedikleri evraklar T.C nin verdigi belgeler,demek ki polis güvenmiyor T.C ye ki noter tastiki istiyor,,yada herseyin sahtesi mevcut diye istiyor. o zaman hata yine güvenlik birimlerinde

commenter

ben kenan ben polıs merkesınde izmetli olmak istiyom askerlimi ohal bolgesinde başarılı askerdim ve başarı belgem var sislerin yanlarında görev almak istiyom kuruluşlarında işe başlamak istiyom acil işe ihtiyacim var çay işleri yada mutbirli olabilir saygılar 05362408880

commenter

pomeme başvuruların tam tarihi belli mi onu da yazın

commenter

önlisans mezunları sımdı baswurabılıomu baswuramıomu bılen yokmu ya ……………

commenter

Yazıya bakılırsa 2 yıllık üniversite emzunları başvuru yapamıyor. 4 yıllık üniversite bitirenler başvuru yapabiliyor

commenter
seyhan kibar | Şubat 6th, 2012 at 10:41

ben 28 imden gün aldım başvuru yapamazmıyım

commenter

lise mezunları basvuru yapabiliyormu??

commenter

2012 yılı içerisinde polis olmak isteyen fakülte mezunları (4 yıllık) mart ayı içinde bilgilendirme EGM resmi sitesinden yapılacak .2 YILLIK mezunlar için ve lise mezunları için polis alımı var ancak sınava girmeleri gerekiyo yani 4 yıllık fakülte gibi giremezler . 6ay eğitim görüp polis alma hususu sadece 4 yıllık fakülte mezunu ve üsütne tanınmıştır.

commenter

polis alımlarında yaş sınırının 35 e yükseltilmesi gerekmektedir.Aksi takdirde birçok donanımlı üniversite mezunu insan mağdur edilecektir.

commenter

askeriye de bile yaş sınırı 36 iken polis alımlarında neden 27 anlamıyorum.diğer ülkelerde yaş sınırı oldukça yüksek ancak biizm ülkemizde durum farklı.bayanların mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.yaş sınırının 35 e yükseltilmesini istiyoruz.

commenter
m. ali ekinci | Şubat 21st, 2012 at 21:14

pomemde yaş sınırı neden 35 olmuyor ki? bu ülkede insanlar 65 yaşında emekli oluyo ama 35 inde memur olamıyo, adaletli mi sizce…

commenter

2012 de pomem alımları tam bir rezalet. eylülde alınması gereken pomem ögrencilerinin mart ayına taşınması 1982 ve 1983 lü arkadaşları magdur etmiştir. sınava başvuru yapamadan bir yıl büyüdükleri için pomem haklarıda ellerinden alınmıştır. yaş sınırının 30 dan gün almama şartı tam bir rezalet. zaten bir yıl bekledik. 29 dan gün almayalım derken 30 dan gün aldık. mağduriyetimiz giderilmeli.

commenter

saçmalık! 35 yaşından gün almamak olarak degistirin artık yaş konusunu insanları madur etmek icin elinizden gelen herseyı yapıyorsunuz yeter

commenter

Bİr sorum olacak ben şimdi 4. sınıftayım ama 1984 dogumluyum ben bu sene mezun oluyorum peki ben girebilecekmiyim böle bir bana tanınıyor mu ?

commenter
TASKIN ÖZER | Mart 2nd, 2012 at 03:50

bende 84 dogumluyum girebiliyorsun kaçıncı ay amma benim ki 9 ay askere git 2 defa daha girebilirsin.tamam bende öyle yapacam sen şuanda 28 den gün almamışsın ben almadım saten kısa dönem askerdede başvuruyosun murat kardeşim.

commenter
TASKIN ÖZER | Mart 2nd, 2012 at 03:55

amma şunu unutmayın pomem çok haksızlık etti çok kişinin hakkını yedi yaş sorunu olanlar ayla günle kaçıranlar arkadaşlarımı madur etti 2011 de alacaklar dı pomem 2012 mart ayına sarktı bence tahminen 2012 kpss yi bekleyekler gibi geliyor bana kpss sonucunu beklecekler tahmin ediyorum çünkü çogu kişi atandı gitti ögretmenler felan kpss puanı kalmadı pek 12 400 kişi alacaklarmış bence temmuzu beklecekler

commenter
TASKIN ÖZER | Mart 2nd, 2012 at 04:01

polis emeklilik yaşı 52 den 55 oldu halen pomem de yaş askerlik yapmayan 28,yapan 30 dan gün almamış bu ne ya gerçekten çok saçma gel ünv. teyi bitir boş kal yok kpss bide yaş sorununa takıl AB de polislik yaşı 45 maden ab girmeye çalışıyoruz bir düzenleme yapsınlar sayın bakanlarımız sesimizi duysun 33 olsun ünv.bitiren gencecik arkadaşlarım kardeşlerim girsin bu şerefli meslege gururla saygılar. herkese başarılar dilerim……

commenter

ben lisans mezunuyum şimdi sınava gerek yok mu bi de ne zaman başvurular olacak egm sitesinde böyle bi açıklama yok henüz ltf cevap

commenter

yaş sınır 35 ab diyonuz ab de bakın polis kaç yaşına kadar alınıyor

commenter

y aarkadaşler bu yaş sınırlandırmasını ne kadar adil bluyosunuz..memur olma yaş sınırı 34 olmasına karşın polislikte neden bu yaş engeline takılıozz…lütfen bu mesajı okuyan arkadaşlarımız bunu dile getirip yaş sınırının yukarı çekilmesini dile getirip tepkilerini kursun…üniversite mezunu olup yaşının 30 olması ve işsiz bir şek,lede hayatıonı nasıl idame tdebilir sorusunu tüm kamuoyuna soruyorum….duyarlı arkadaşlara şimdidenm teşekkür ediyprum

commenter

cenab-ı hak bu hükemeti bildigibi yapsın bu fakülteli gençligi ateşe attıgı için aynısınıda kendilere eylesin.

commenter

arkadaşlar 2012 mart pomem başvuru tarihleri bellii oldumu?net olarak bilgisi olan varsa paylaşsın lütfen:)

commenter

pomem başvuruları 2012 kpss sınavından sonra diyor egm de.bi ön başvuru falan varmı öncesinde bilgisi olan varmı

commenter

bem lise mezunuyum askerlik görevini yaptım yaşım 23 boy 1.73 kilom 63 polis olmak istiyom ilgli makam tel.0541 678 08 72

commenter

KPSS 2008 YILINA GİRDİM.ÖNLİSANS MEZUNUYUM.ACABA OLURMU

commenter

boy çok sorun oluyor mu acaba bilgisi olan cevap yazsın lütfeennn :( ((

commenter

lisans mezunları icin polis alım tarihi tam olarak neden acıklanmıyor veya acıkladıysa bir yardımcı olursanız sevinirim. tesekkürler.

commenter

POLİS ALIMLARI EGM SAYFASINDA VAR 13 MAYIS HARİÇ 16 MAYISA KADAR BAŞVURU YAPABİLİYORSUNUZ.

commenter

arkadaslar 4 yıllık basvuru bıttı daha okuyorum bu sene bıtecek basvurabılımıyım yardımcı olun

commenter

ben daha gecen sene mezun oldum ama henüz kpssye girmedim kosullarda kpss puanı diye bişey görmedim şartlarda kpss puanı varmı … ayrıca basvuru tarihleri ne zaman

commenter

unıversıte mezunları ıcın polıs olma yası nedır 1984 dogumluyum

commenter

Bende 2 yıllık mezunuyum. 1 yıl ing. hazırlık, 2 yıl ing. işletme ve 1 yıl zorunlu staj yaptım. 14 ay askerlik yaptım . Yaş oldu 29. Bu nasıl iş!!!!… ve hiç hakkım yok.

commenter

sayın arkadaşlar kimse cvp vermiyo boşuna uğraşmayın şimdi gelelim cvp lara başbakan açıkladı lise mezunları giremiyo diye biliyorum 2. olay yaş sınırına takılmayın memurluk yaşı 35 e yükseltildi 657 e tabi memurların yaşı 35 e yükseltildiğine dair genelge var açın google den genelgeleri bu ülkede hukuk varsa 35 uygulanacak her keze başarılar rabbim gönlünüze göre versin bende lisans mezunuyum bazı arkadaşlarım gibi 740 tl ücrete talim ediyoruz 450 kira 250 faturLar 80 tl ile geçinin de göreyim allah yardımcınız olsun bu hükümet bu hallere koydu bizi biz koyun oldukça elinde sopası olan çoban çok olur insanları hep kandırıyolar memur alınacak yok işçi alıcak hani nerde yandaşları köşelik oldu ekonmimiz yükseldi enflasyon 7 lere indi her şey tamam da lisans mezunu 740 tl ye mecburiyetten çalışıyorsa iş yoksa bunun sorumlusu kim sorarım ?
keşke enflasyon olsa halimiz daha iyiydi en azından insanlar insanca yaşıyordu artık kimsenin kimseye güveni kalmadı her kez kendini avutuyo merak etmeyin boşunada uğraşmayın almazlar sizi polisliğe yine oyun olur nasıl kpss de oldu bundada olur ne oldu unutuldu kimse kpss den bahsediyomu biz o kadar çalışalım 85 puan alalım bir yere yerleşemeyelim gözünü sevdiğim elin oğlu 65 puanla en kral yere girsin valla gemisini kurtaran kaptan demişler haydi hayırlı geceler siz de bir bardak soğuk su için bu boş hayallerin üstüne :(

commenter

11.05.1986 dogumluyum kamu yönetimi mezunuyum 2012 kpss sınavına girecem polislik için askerligini yapmamışlar için 27 yaşından gün almmaması gerkiyormuş bu durumda ben girebiliyormuyum ltf yazarmısınız bazıları giremessin diyor kafam karıştı cevap bekliyorum tşk…

commenter

lise bitti bu sene kpss ile polis olabilirmiyim bşr bilgi verirseniz sevınırım ona göre başvuru yapacam kpss ye

commenter

ben 4 yıllık kamu yönetimi mezunuyum boyum 1.63 polis olma sansın var mı?

commenter

ben bu yıl mezun oldum(lisans mezunuyum ) ve atanacak kadar puan alamıyacağım büyük ihtimal.polislik istiyorum fakat daha önce hiç başvuruda bulunmadım bulunmam gerek miydi acaba??bana bilgi verirseniz sevinirim

commenter

lisans mezunuyum ama boyum 1 60,,83dogumluyum polis olamazmıyım ihtımal varmı biri cevap versın

commenter

sınav başvuru tarihi ne zaman?

commenter

yaş sınırını kaldırmaları gerekir zaten bitirine kadar yaş 30 oluyor böyle saçmalık olmazz..

commenter

bu ne yaş sınırıdır avrupa da 35 yaşına kadar devlet heralde çocuk arıyor polislik için yap askerliğini yapmış 30 yapmamış erkek için 29 en azında herkes girebilsin diye kolay olur zaten normal memurluk zor görünüyor …

commenter

bu ne yaş sınırıdır avrupa da 35 yaşına kadar devlet heralde çocuk arıyor polislik için yap askerliğini yapmış 30 yapmamış erkek için 29 en azında herkes girebilsin diye kolay olur zaten normal memurluk zor görünüyor

commenter

yaş sınırını düzeltin bu ne ya zaten üni.bitirenin yaşı 29 oluyor siz kalkmış çocukları polis yapıyorsunuz ne diyim size allah herşeyi gören bilendir artık sınavlarada hazırlanmayacam hırsız olsak daha iyi….

commenter

mrhb arkadaşlar bakıyorum da herkesin boy ve yaş sorunu var. Bundan önce bakmanız gereken en büyük sorun KPSS puanı!! Erkekler de 60-65 gibi bir puan yeterli olurken bayan adaylarda 77 taban puan kabul ediliyor. Bu hiç de adil değil bakılacak olursa.Ülkemiz de zaten KPSS gibi saçma bir sistem her yerde önümüze engel teşkil ediyo. Bizlerin çoğu belki öğretmen adaylarıyız. Senelerdir bu mesleğin eğitimini alıp atanamazken, bunun üzüntüsünü yaşarken Polislik sınavına girebilmemiz için bile öünümüze yine KPSS puanı çıkıyor. Zaten polislik gibi mesleklere alımlarda birçok özellik aranıyor insanların çoğu birçok şeyden eleniyor. Bari şu KPSS ‘nin taban puanını kaldırsınlar. Ayrıca subaylık gibi mesleklere alımlarda KPSS puanı gibi bir sınırda aranmıyorken neden polislik de böyle bir sınır koyuyorlar hiç anlamış değilim…:-(

commenter

ben 02.05.1984 dogumluyum askerlıgımı yaptım benım yasım polıslıge gırmek ıcın oluyomu??

commenter

Yaşım 30, gencim sanıyordum meğer iş işten geçmiş yazık

commenter
mehmet şahin | Ağustos 3rd, 2012 at 01:51

mrb. ben 10.09.1984 doğumluyum haziran 2013 de lisans mezunu olacam inşAllah askerliğimi de yapmış durumdayım benim yaşla ilgili durumumu açıklar mısınız ne zamana kadar polislik için başvurabilirim. teşekkürler…

commenter

ya şu yorumlara bir göz attım da bu kadar cahillik olamaz yukarıda detaylı açıklaması var eleman dört yıl önceki girdiği sınavdan ya da yaş durumundan bahsediyor.üşenmeyin de okuyun bi metni… daha hedefiniz yok bilginiz yok lafa gelince gırla…ve polis olmak isteyen arkadaşlara söylüyorum sırtı kalın bir dayı ya da fetullahçı olmadan olmaz bu işler aga..bak bir ayı geçti daha kpss sonuçlarını bekliyoruz kimsenin s.. değil.bunlar buraya yazmakla olmaz…sen ver akp ye oy gel burda ağla amk.

commenter

arkadaşlar iyi akşamlar 09.05.1985 doğumluyum fen edebiyat mezunuyum askere gitmedim yaşım polisliğe uygun mu cevap yazar mısınız

commenter

arkadaşlar bişey sormak istiyorum.. polis olmk illa kpss sınavınan mı geçiyor.. bu sınav’da basarısız olmamız durumunda nasıl polis olabılırım yardımcı olurmusunuz.. 544 744 54 00.

commenter

yaş sınırı nedeniyle başvuru yapamayan birçok insan var. üniversite mezunu askerliğini yapmış nitelikli iş gücü heba oluyor, yazık…

commenter

volkan kardeş bende aynı durumdayım hazıranlıyım bende bu sene son sansımız bılgın olsun

commenter

acaba kpss puanlarında düşme olabilir mi bu sene bayanların puanları çok yüksek

commenter

önlisans diplomasıyla polisliğe basvuramazsınız arkadaşlar. en az 4 yıllık lisans diploması şart. pomem e basvuracaklar egm nin sitesinden takip edebilir herşeyi gayet açık bir şekilde anlatmışlar.
ayrıca güvenlik soruşturması ve mülakatlar oluyor. sicilinizde birşey varsa hiç basvurmayın basından elenirsiniz. ayrıca bu sene 2700 polis alınıcak. normal şartlarda teşkilata girebilcek olan arkadaşlar alımın azlıgından elenebilir. oyüzden 3 adet olan basvuru hakkınızı bir sonraki alıma saklayın bence.

commenter

polislik alımında başvuru ne zaman bitio lütfen arkadaşlar acilll

commenter

arkadaşlar ben 2012 kpss den 78 aldım..bu sene alımlar ne zaman olcak acaba bilgisi olan varmı

Cevapla

Ad:
Email:
Yorum:
?
window machinery pvc window machine window machinery pvc window machine