Borusan Lojistik İnsan Kaynakları İş Başvurusu 2011

YETKİNLİK ve PERFORMANS YÖNETİMİ

Hem iş hedeflerinin hem de kişisel yetkinlik hedeflerinin dikkate alındığı performans değerlendirme görüşmeleri her yıl düzenli olarak yılda 2 kere yapılır, çalışanların performansları yıl sonunda değerlendirilerek sistemde kayıt altına alınır. Bu değerlendirmeler ile çalışanın belirtilen görev, yetki, sorumluluk ve hedefleri gerçekleştirmedeki gayret ve başarısı değerlendirilir.

“360° Yetkinlik Değerlendirme Sistemi” bireysel ve kurumsal performansı geliştirmeyi destekleyen önemli araçlarımızdan biridir. Sistem, değerlendirme ve geri bildirim kültürü yaratmayı amaçlar. 2000 yılından beri kullanılan, kullanıldıkça geliştirilen “yaşayan” bir sistemdir. Borusan Lojistik tanımlı yetkinlikleri işe alımlarda sorgulanırken, Yetkinlik Değerlendirme sonuçları; Performans Yönetimi, Eğitim & Gelişim Yönetimi, Kariyer Planlaması, Yedekleme Planlaması aşamalarında kullanılır.

Çalışanların yetkinlikleri; astın, üstün, yatay paydaşların ve kişinin kendisi hakkındaki görüşleri alınarak 360° yaklaşımı ile değerlendirilir. Yetkinlik hedefleri iş hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak verilmektedir. İşi yapmak için gereken yetkinlikler ve kişinin sahip olduğu yetkinlikler arasındaki fark analiz edilerek gelişim alanları belirlenir.

EĞİTİM VE GELİŞİM

Borusan Lojistik’te Eğitim

Borusan Lojistik insan kaynağını geliştirmek için, şirket stratejilerimizin hayata geçmesini sağlayacak liderlik ve yönetim, kişisel gelişim, teknik gelişim ve sertifikasyonlar ile çalışanlarını donatacak tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini Borusan Akademi içinde toplamıştır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan Borusan Akademi’nin misyonu “Değer yaratan iş liderleri geliştirmek”tir. Bu kavram kaynağını Grup vizyonunun “Bir Adım Önde Olmak” hedefinden alır. Bir adım önde olmak felsefemiz doğrultusunda çalışanlarımızın doğru işi yapmalarına ve yaptıkları işte en iyi olmalarına destek sağlamak ilkemizdir.

Borusan Akademi kapsamında çalışanların gelişimini stratejik odaklı ve proaktif olarak yönettiğimiz özel gelişim programları bulunur. Bu programların temel hedefi, her seviyeden çalışanımızın Borusanlı kimliğini benimsemesini ve ortak vizyonumuz altında, bugünün değişen iş ortamında yetkin düzeyde kendini hazır tutabilmesini sağlamaktır. Teknik eğitim ve sertifikasyonlar ile çalışanlarımızın mesleki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeyi ve kabul görmüş standartlarda sertifikasyon ile teknik yetkinliklerini akredite etmeyi hedefleriz. Aynı şekilde akademik programlar kapsamında Grubun fark yaratmasını sağlayacak stratejik programlar olan satış ve liderlik fakülteleri ve kariyer bazlı uygulamalar yer alır.

Koçluk Süreci

Çalışanlarımızın öğrenme ve gelişmelerini desteklemenin yanısıra, mevcut performanslarını artırıp, ilerideki pozisyonlarına da daha etkin bir şekilde hazırlayabilmek adına Şirketimizde dışarıdan sağlanan bir hizmet olarak Koçluk desteği ve eğitimi verilmektedir. Şirketimizde koçluk yapan Profesyonel Koç’umuz International Coach Federation “ICF”in üyesidir. Şirket yöneticilerimiz kişisel gelişimleri için koçluk desteği almakta ve şirketimizdeki çalışanlara da “Yönetici Koç” olarak destek olmaktadırlar.

BORUSAN AKADEMİ

Rekabet üstünlüğünde bir adım önde olabilmenin önemli kriterlerinden biri; iyi eğitilmiş, şirketle bütünleşmiş bir işgücünün eğitimi ve geliştirilmesi olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla Borusan Grubu, Borusan Akademi çatısı altında tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini toplamıştır.

Klasik eğitim ve gelişim sürecini ömür boyu öğrenmeye doğru çeken bir yaklaşım olarak görülmelidir. Bir öğrenme laboratuarıdır.

Borusan Akademi’nin temel amaçlarından biri sürekli organizasyonel gelişimi sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Grup ve şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri, ihtiyaçlar ve kaynaklar doğrultusunda sürekli gelişimi sağlayacak akademik programlar oluşturulmaktadır.

Akademik programların temel hedefi her seviyeden çalışanımızın Borusanlı kimliğini benimsemesini ve ortak vizyonumuz altında, bugünün değişen iş ortamında yetkin bir düzeyde kendini hazır tutabilmesini sağlamaktır. Aynı şekilde akademik programlar kapsamında Grubun fark yaratmasını sağlayacak stratejik programlar ile kişisel gelişimi odaklı programlar oluşturularak liderlik geliştirme ve kariyer bazlı uygulamalar yer almaktadır. Kişisel gelişim odaklı programlar, kariyer ve performans yönetim sistemleri ile entegre çalışan, aynı zamanda çalışanların mesleki/teknik gelişimini ve liderlik özelliklerini de geliştiren çözümlerdir.

sf Borusan Lojistik İnsan Kaynakları İş Başvurusu 2011 Satış Fakültesi
Rekabetin sürekli arttığı günümüzde, ürün ve hizmet kalitesinin yanında, değişen müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayarak hedeflenen sonuçlara ulaşmak ancak değer yaratan yetkin satış ekipleri ile mümkün olabilir. Bu yaklaşımdan hareketle, 2010 hedeflerimize ulaşmada kritik role sahip satış kadrolarımızı gereken becerilerle donatmak ve geliştirmek amacıyla Borusan Akademi çatısı altında Satış Fakültesi kurduk. Satış Fakültesi’ nin misyonunu da, “Satış ekiplerimizi müşteri odaklı, fark yaratan, sürekli büyümeyi gerçekleştirecek yetkinliklerde geliştirmek” olarak belirledik.

lf Borusan Lojistik İnsan Kaynakları İş Başvurusu 2011 Liderlik Fakültesi
Borusan Grubu’ nun büyümesi ile birlikte insan kaynakları gereksinimleri de gün geçtikçe artmaktadır. Bu ihtiyacın büyük bölümünü, kendi çalışanlarımız arasından yaratmak adına Liderlik Fakültesi’ ni oluşturduk. Bu fakültenin dekanı ise genel müdürümüz Kaan Gürgenç oldu. Liderlik Fakültesi misyonumuz “Değişen koşullarda stratejileri bilgiyi yöneterek stratejiyi belirleyen, kaynakları sonuca yönelik harekete geçiren, kendini ve ekibini sürekli geliştiren, değişimi yöneten iş liderleri yetiştirmek”tir.

Misyonumuzun ilk adımı olarak da iş hayatında ihtiyaç duyduğumuz pratik becerileri çalışanlarımıza katacak lisansüstü seviyesinde bir program oluşturup, iş ortağı olarak Sabancı Üniversitesi ile birlikte farklı seviyeler için geliştirdiğimiz lider geliştirme programını sürdürülüyor.

KARİYER YÖNETİMİ

Kariyer Yönetimi, çalışanların mevcut mesleği / işi, deneyimi, öğrenimi, şirketi / departmanı ile sınırlı kalmaksızın, çalışanların yetkinliklerine ve şirket ihtiyaçlarına uygun olan iş alanlarında, belirlenecek bir yönde (yatay veya dikey) kişisel gelişim sağlamasını, bağlılığının artmasını, başarı ve motivasyonunun güçlenmesini, sonuç olarak şirket başarısının kesintisiz olarak uzun vadeye taşınmasını hedefler.

Her yıl düzenli olarak yapılan “Management Review” toplantılarında, hedeflerini sürekli olarak başaran ve aşan, yetkinliklerini geliştiren, kendini bulunduğu pozisyonun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, zorlayıcı görevlere istenmeden talip olan, davranışları ve kişisel kalitesi ile görünür fark yaratan her seviyedeki çalışanlar en etkin şekilde değerlendirilir.

Bu değerlendirmelerde çalışanların kariyerlerinde hangi yönde ilerleyecekleri belirlenirken, organizasyonun mevcut ve gelecekteki olası yapısı, potansiyeli ve yetkinlik profilinin birbirine uygunluğu bir arada değerlendirilir.

İŞ DEĞERLENDİRME VE ÜCRET YÖNETİMİ

Borusan Grubu’nda HAY iş değerleme sistemi uygulanmaktadır. Dünya standardında bir metodoloji olan iş değerleme sistemi aracılığı ile yapılan işin kurum için yarattığı değer belirlenerek çalışanların toplam gelir paketi oluşturulmaktadır.

Ücret seviye belirlenmesi aşamasında ise piyasa ile kıyaslama çalışmaları yapılarak rekabetçi konumlandırma yapılmaktadır. Ayrıca performans yönetim sistemi ile entegre çalışan ödüllendirme yapısı bulunmaktadır.

spacer Borusan Lojistik İnsan Kaynakları İş Başvurusu 2011

IIP SERTİFİKASI (Investors in People)

IIP Sertifikası Nedir?

iip Borusan Lojistik İnsan Kaynakları İş Başvurusu 2011 IIP, çalışanların gelişimi ile organizasyonun amaç ve hedeflerinin bağlantısını sağlamak amacıyla geliştirilmiş uluslar arası ilk ve tek İnsan Kaynakları standardıdır. Şirket performansının çalışanlar aracılığıyla artmasına katkıda bulunan uluslararası insan kaynakları standartlarını temsil eden IIP, çalışanlara yapılan yatırımın etkinliğini arttırmayı ve şirket ihtiyaçlarıyla paralel kılmayı hedeflemektedir. 1991′de İngiltere’de lanse edilen ve 1998 yılında uluslar arası bir standart haline gelen IIP, 10 ana gösterge ve 39 alt kriter temelinde değerlendirmeler yapmaktadır. Borusan Lojistik çalışanları açısından ise,

  • İş süreçleriyle ilgili geribildirimlerin hayata geçmesi,
  • Gelişim faaliyetlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve bu alanda düzenli iyileştirmeler yapılması
  • Çalışanın yöneticilerden gelişimiyle ilgili daha fazla destek ve geribildirim alması,
  • Gelişim planının, çalışanın performans hedeflerine paralel olması anlamına gelmektedir

IIP İngiltere tarafından belirlenen bağımsız değerlendiriciler ile çalışılan IIP ödül sürecinde farklı birim ve pozisyonlarda çalışan kişilerle ‘değerlendirme’ aşaması gerçekleştirildi ve bu aşamada IIP kriterleri temelinde mülakatlar yapıldı. Mülakatlar sonucunda Borusan Lojistik Türkiye’ de IIP sertifikasına sahip ilk Türk Lojistik firması olmuştur.

Aşağıdan başvuru yapabilirsiniz.

http://www.borusanlojistik.com.tr/Hakkimizda.aspx?BrID=2

Bir önceki yazımız olan Garanti staj başvurusu 2011 başlıklı makalemizde banka staj  , cv örnekleri doc ve cv örnekleri indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Google Aramaları:

Benzer Yazılar45 Yorum var "Borusan Lojistik İnsan Kaynakları İş Başvurusu 2011"

commenter
fatih sülüki | Haziran 29th, 2011 at 03:42

ist.aydın üniversitesinden mezunum ERP-ESR-SAP-BAAN-PUZZLE TRANS-PUZZLE CARGO programlarının demolarını kullandım.İyi derecede ingilizce biliyorum.

commenter
alparslan erol | Temmuz 3rd, 2011 at 02:07

ege trakya batı karadeniz bölgelerinde satış temsilciliği yaptım.

commenter
serkan aydogmuş | Temmuz 17th, 2011 at 13:13

fırmanızda şöfor olarak calısmak ısterm lımanı ve bursa organızelerı iyi bılırm.0536 985 6142

commenter
ercan burgucu | Temmuz 18th, 2011 at 10:42

mrb ben ercan elli ay ekol lojistikde depo ve operasyon işlerinde çalıltım ve daha sonra atatürk hava limanında bir yıl çalıştım tel 543 467 54 28

commenter

firmanızda şoför olarak görev almak istiyorum e sınıfı ehliyetim ve tecrübeliyim.05057221877.

commenter

firmanızda depo mekanik montaj cı iş bekliyorum cep 05368268374

commenter

şirketinizde şöför olarak çalışmak isterim E sınıfı ehliyetim src 1 2 3 4 psikoteknik belgesi 13yıllık deneyimim var

commenter

merhaba ben şirketinizde şoför olarak çalışmak istiyorum. e sınıfı sürücü belgem var.ve tüm evraklarım tam 12 yıldır çeşitli kurumsal firmalarda şoförlük yaptım özel şoförlük ve sevkiyat şoförlüğü yaptım şuan çalışmıyorum ve iş arıyorum.saygılarımla iyiçalışmalar

commenter

niğde üniversitesi büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunuyum.bilgisayar sertifikam var iş arıyorum.

commenter

lise muezunuyum 6 yıldır forklıft ve reach truck operatöruyum fırmanızdan iş beklıyorum

commenter
Mehmet Suphi BİNGÖL | Kasım 29th, 2011 at 12:22

1989-2001 Traihleri arasında Toros gübre firmasında Depo sorumluluğu 2001-2011 Tarihleri arasında Horoz lojistik Ankara Bölgesinde Depo sorumluluğu ve Sevkiyat şefi olarak görevim devam ediyor Aralık 2011 Tarihinden itibaren Antalya biriminizde çalışmak arzusundayım Cep:0541 643 37 91 Teşekürler.

commenter

e sınıfı ehliyetim var 5 yıllık komyon şöförüyüm iş arıyorum 05312563130

commenter
yusuf ulaşlı | Aralık 22nd, 2011 at 23:51

koskocaman borusan lojistik dediginiz şoförüne verdigi parayı geri almak için her şeyi yapyor çalişanları söylü yo bi yetkili gidip araştırsın bakalım hele hele gemlik te neler oluyor bi bakın millet burnundan soluyor

commenter

feniş aliminyum teknik sistemlerinde montaj elamanı ve dış cephe sistemlerinde çalıştım güneş gaz armetörlerinde çalıştım çağdaş oto camda çalıştım as komprösörde çalıştım 0532 245 06 55

commenter
Şerafettin | Ocak 3rd, 2012 at 20:55

SRC 2 SRC 4 psikoteknik belgelerim bulunmaktadır. 1978 İlkokul mezunuyum. 1987 de E sınıfı ehliyet aldım. Harfiyatta damperli kamyon şoförlüğü yapmaya başladım. 1989 da mevsimlik Köy Hizmetleri 18 bölge Müdürlüğüne işbaşı yaptım. Ayrıca uzun yıllar minibüsçülük ve taksicilik yaptım. Her türlü araç kullanırım. Aslen ağır vasıta şoförüyüm. 30 senedir İstanbul trafiğinde ve şehirlerarası araç kullanıyorum. 1999 da 23 kişilik otobüs alarak İstanbul Vatan Caddesinde vergi denetmenlerinin Kadıköy-bostancı personel servisini 2010 yılı sonuna kadar taşımacılığını yaptım. Şirketler geldi gitti ben hep oradaydım. Ve kendi isteğimle aracımı satarak bıraktım. 2 çocuk babasıyım. Biri asker diğeri lise 2 de okuyor. Şu anda TT lojistikte şehir içi ve şehirler arası kamyonda çalışmaktayım. Sizinle çalışmak isterim. Cep. 0535 569 48 43

commenter
hayrullah kül | Ocak 11th, 2012 at 23:54

işyerinizd calışmak istiyorum vesvasız eleman olarak

commenter
hayrullah kül | Ocak 11th, 2012 at 23:56

işerinizd makina bakım onarım işd olabilir yüklem işid olur her işinizde calışırım 05369176073 hayrullah kül

commenter
erkan çelebi | Şubat 7th, 2012 at 23:01

src 4 pisko teknik ehliyetim E sınıfı butun belgerim tamam olup sene 2003 yılın da bursa erikli su firmasın da calıştım 2007 yılın da işten ayrıl dım 2009 yılın da istanbul a geldim maskodurmuş nakliyatta caştım şehirler arası sigorta nedeniyle işten ayrılmak zorun da kaldım 2009 yılının sonun da s.sistem lojistikte calıştım 2012 yılın da işten ayrıldım kendim agır vasta şöförüyüm şehirler arsı calışıyorum sizlerle calışmak istiyorum…(05496212179)ERKAN ÇELEBİ

commenter

selam ben çerkezköydeki firmanızda b/s/h/ fabriksındaki tırlarınızda çalışmak istiyorum ç.köy kapaklıda oturuyorum.1971 doğumluyum 1995 tarihli e sınıfı ehliyetim var daha önce 2007 ve 2010arası horoz lojistikte b/s/h/ baş şöförlük yaptım çağrı nakliyatta 1 yıl çalıştım yine b/s/h ta maaşların uzun süre aksamasından ayrılmak zorunda kaldım aynı zamanda b/s/h/ lojistikte vardiya amirlerinden depo müdürlerine kadar diyoloğum çok iyidir bütün personel tarafından da sevilen sayılan birisiyim saygılarımla iyi çalışmalar yücel batan(0538 934 41 97)

commenter
muteber tıbık | Şubat 27th, 2012 at 21:39

merhaba ben muteber.mehmet akif ersoy üniversitesi lojistik mezunu olacağım bu yıl.staj yapmak istiyorum borusan lojistik şirketinde.karşılıklı memnun kalırsak eğer şirketinizde çalişmak istiyorum.antalya merkezde ikamet ediyorum.teşekkür ederim.hoşçakalın(05334845685)

commenter

merhaba ben ızmırde oturuyorum 28 yasındayım 2003 yılnda ılk ehlıyetımı aldım 2008 yılnda e d sınıfı ehlıyet aldım 2008 den berı tır ustundeyım suanda daha calısıyorum ama sızın gıbı ıyı fırmada calısmaktan gurr duyarım uzun yol tecrubem vardır calıstıgım fırmalar arslan nak 2 bucuk sene oldu mersınlıler gunAYDIN.NAK KARGO AYRIYETTEN ADANA EKSPRES DE KISI ARABASINDA CALISTIM SAYGILARIMLA UGUR AKIN (0534 713 80 00)

commenter
YALCİN ERKOL | Mart 30th, 2012 at 11:49

Sayin insan kaynaklari yetkilisi
Ben konya ereglide ikamet ediyorum. Nakliyat lojistik personeli olarak 10 yillik deneyim ve tecrube sahibiyim. Konya eregli ve civarinda calismak istiyorum. Sizin gibi buyuk bir firmanin personeli olmaktan gurur duyarim. Personel ihtiyaciniz oldugu zaman hizmete hazir oldugumu bildirmek isterim. İyi calismalar.
YALCİN ERKOL
0 532 621 88 45
EREGLİ / KONYA

commenter
YUSUF SİMSEK | Mart 30th, 2012 at 12:01

Merhaba konya ereglide ikamet ediyorum
Lojistik deneyimim var. Planlama elemani olarak bunyenizde calismak istiyorum.
Kolay gelsin. İyi calismalar.
0530 551 28 42

commenter

Bu yaz yapacagım 2 Temmuz, 7 Eylül arası yapmak zorunda olduğum mecburi staj için firmanızla çalışmak istiyorum Lojistik bölümü 1. sınıf üniversite öğrencisiyim
0541 481 41 80

commenter
uğur özçelik | Haziran 4th, 2012 at 11:25

marhaba muğla köyceğizde ikamet ediyorum tecrübeli kamyon şöförüyüm firmanızda çalışmak istiyorum coca-colada 8 yıl calştım src piskoteknik belgelerim mevcuttur iyi calışmalar 0536 471 93 58

commenter

firmanızda calışmak istiyorum tuzla şifa mah lesinde oturuyorum duzenli bir işim olsun istiyorum ilk okul mezunuyum umarım ararsınız. 0536 595 01 58

commenter

merhabalar ismim Erhan soy adim AYDİN kocaeli cayırovada oturuyorum lise mvzunuyum reach truck operatörüyüm uygun bir posisisyonda firmanizda çalişmak istiyoru teşekürler cep tel. 05346658720

commenter
serdar yılmaz | Haziran 19th, 2012 at 19:32

ben izmirdeki lokosyonlardaki bir yerde calısmak istiyorum iş yerinden memnun olmadıgımdan ayrılacagım ilgilenirseniz sevinirin iyi calışmalar serdar yılmaz tel 05074594448

commenter
serdar yılmaz | Haziran 19th, 2012 at 19:34

e sınıfı ehliyetim var bütün belgelerim mevcuttur saygılarımla iyi calışmalar

commenter
Melsa AKPOLAT | Haziran 23rd, 2012 at 22:07

Merahaba,
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu – Lojistik bölümü mezunuyum.
Reysaş Taş. ve Loj. Tic. A.Ş de operasyon uzmanı olarak rörev almaktayım. 2 yıllık deneyime sahibim. Firmamı değiştirmek istiyorum. 507 773 90 93

Bilgilerinize

Saygılarımla,

commenter
nesimi güzel | Temmuz 4th, 2012 at 16:24

trakya camda iki yıl çalıştım iş hayatımı sizinle devam ettirmek istiyorum tercihim yenişehir trakya camda çalışmak belgelerim hepsi tamam olup bu sektörde uzun yıllardır çalışmaktayım.telefon 05353122834

commenter

Merhaba Karadenizde 3 yıl lojistik yapan bir firmada garajlardan araç temini ve gönderi takibi işleriyle uğraştım toplamda 8 yıllık tecrübem var 0536 620 92 22

commenter

Merhaba ben mustafa kemal üniversitesi reyhanlı myo. uluslararası lojistik bölümünden mezunum mars lojistikte 3 ay staj yaptım ve işi tam anlamıyla burda öğrendim sizinle çalışmak bana gurur verir gemlik limanında müdür olan Sn.Fatih KAYACIKBAŞI tanıdığım olur tel:05380152579

Bilgilerinize

saygılarımla

commenter

MERHABA BEN 25 YASINDA ASKERLIGINI YAPMIS ISE ILKTIYACI OLAN BIRISIYIM KOCAELIDE IKAMET ETMEKTEYIM…. ELIMDEN HER IS GELIR EYER ILKTIYAC OLUR ISE BANA ULASIRSANIZ SVİNİRİM TESEKKUR EDERIM SAYGILAR……
0535 296 94 41 TELEFON NUMARAM….

commenter

Slm ben mustafa izmir/kemalpasadan yaziyorum B-G sinifi egliyetim var daha once lojistik antrepolarda calistim suan issizim is ariyorum borusan lojistikde calismak isterim depoculuk konusunda da deneyimim var buarada balnak lojistik sirketini alan borusan lojistik sirketini de kutlarim numaram (533 035 8387) (533 033 7665)

commenter

1981 dogumluyum endüstri meslek mezunuyum askerligimi yaptım askerden sonra bplas şirketler gurubunda calıştım orada yaptıgım iş montaj enjeksiyon kalite işi krız nedeniyle cıkış aldım daha sonrs ERMETAL ŞİRKETLER GURUBUYLA CALIŞMAYA BAŞLADIM ORADA YAPTIGIM İŞ PRES KAYNAK İŞİ YAPIYORUM VE HALEN CALIŞMAKTAYIM ŞİMDİ EGER SİZ UYGUN GÖRÜRSENİZ SİZİNLE CALIŞMAK İSTİYORUM FABRİKANIZDA UYGUN GÖRDÜGÜNÜZ BÖLÜMLERDE CALIŞMAK İSTERİM HEMEN ÇALIŞABİLİRİM UYGUNSA ADRESİM …PANAYIR MH BEYAZIT SK NO 15 OSMANGAZİ / BURSA TEL 05319343447 /05424623236

commenter

slm ben hamza DURMAZ İZMİR bayraklı da oturuyorum src/2/4 pskoteknik belgelerim e sınıfı ehliyetimle sizinle kamyon şöförü olarak çalışmak isterim saygılarımla

commenter

1988 dogumluyum askerlıgımı yaptım yuksek okul mezunıyum dekarasyon bolumu acıktan yuksek lisans okuyorum işletme yazakide caliştim bakim bölümünde depoda azota caliştim uygun gorursenız borusan firmasinda çalişmak istiorum uygun gordunuz her gorevde bolumde calısırım istediniz tarihde iş basida yapabılırım bursa gemlıkde oturuorum ADRESİM: orhangazi cad. hamidiye mah.yavuz sok.n:37 /1 öz okumuslar apt BURSA/gemlik TEL:0506 368 50 21 0543 272 35 67 ilginiz için tesekür ederim…

commenter

firmanızda şöför olarak çalışmak istıyorum izmirde oturuyorum tel.0537.549.62.96

commenter
suat öztürk | Şubat 27th, 2013 at 19:14

mhb adım suat öztürk gebze yenimahallede ikametkah ediyom 2yıl tls lojistik firmada calıştım 1yıl kadar oporosyon görevlisiydim 5tane buroje bakıyordum sorada 1yılra fortif rete ciolarak calışmaya başladım depoda oriflame bölümündeydim enson 05316192709

commenter
muzaffer sonmez | Mart 4th, 2013 at 13:26

ben tır soforuyum sırket bunyesınde calısmak ısterım mumkunse bılgılerınıze azederım

commenter
mehmet ölmez | Mart 19th, 2013 at 11:54

merhaba ben avrupa tır şoforuyum firmanızda calışmak istiyorum aksarayda oturuyorum 0539 698 1068 bilginize arz ederim

commenter
yalçın ermantaş | Mayıs 10th, 2013 at 22:17

mars lojistik ten ayrıldım ve firmanızda calışmak istiyorum deneyim var

commenter
ali şükrü özkan | Mayıs 20th, 2013 at 15:22

izmirde oturuyorum emekliyim borusan firmanızda calışmak istiyorum AVRUPU VE ASYA deneyim var—tel–00905358252283–00491786821877–00447741370035

commenter

İZMİRDE IKAHMET ETMEKTEYIM BORUSAN FIRMANIZDA TIR SOFORUOLARAK CALIŞMAK ISTERIM 0090536732857-00491782361613-00447778969128

Cevapla

Ad:
Email:
Yorum:
?
window machinery pvc window machine window machinery pvc window machine