Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel – Memur Alımı

Kayseri Erciyes Üniversitesinde sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere yeni memur alımları yapılacaktır.Erciyes üniversitesi’nin resmi sitesinde yayınlanan ilana göre 15 hemşire,2 büro personeli,1 biyolog 1 destek personeli ve sağlık personeli olmak şartıyla 20 sözleşmeli memur alımı yapılacağını açıkladı.Söz konusu alımların KPSS B grubu puan sırası esas alınarak gerçekleştirilecek.İş alımlar şartlar ise şu şekilde ;

GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak

e) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2- Büro Personeli pozisyonları için 2010 KPSSP3 (B) grubu sınavına girmiş olmak ve minimum 60 puan, Biyolog pozisyonu için 2010 KPSSP3 (B) grubu sınavına girmiş olmak ve minimum 50 puan, Hemşire pozisyonu için 2010 KPSSP3 (B) grubu sınavına girmiş olmak ve minimum 50 puan, Diğer Sağlık Personeli pozisyonu için 2010 KPSSP3 (B) grubu sınavına girmiş olmak ve minimum 55 puan, Destek Personeli pozisyonu için 2010 KPSSP93,KPSSP3 (B) grubu sınavına girmiş olmak ve minimum 60 puan almış olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2- 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Internet çıktısı2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi

4- Fotoğraf (1) adet

5- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim gün sayısını gösterir onaylı belge

6- Üniversite web sitesinden temine dilecek iş talep formu

Detaylı Bilgi İçin: www.erciyes.edu.tr

Bir önceki yazımız olan A101 Personel Alımı İş İlanı - İş Başvurusu başlıklı makalemizde a 101 başvuru formu, a 101 marketleri ve a101 27 ekim hakkında bilgiler verilmektedir.

Google Aramaları:

Benzer YazılarYorum yok.“Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel – Memur Alımı”

Cevapla

Ad:
Email:
Yorum:
?
window machinery pvc window machine window machinery pvc window machine