3071 sayılı dilekçe kanunu's tag archives


Dilekçe Kanunu

Kategori Dilekçe on Pazar, 15 Ocak 2012 by
Dilekçe Kanunu Kanun Numarası : 3071 Kabul tarihi : 1/11/1984 Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 10/11/1984 Sayı : 18571 Dilekçe kanunu Amaç Madde 1- (DEĞİŞİK: 2/1/2003 – 4778/23 md.) Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların...
Dilekçe Kanunu
?
window machinery pvc window machine window machinery pvc window machine