Trakya Üniversitesi Personel Alımı

Öz geçmişinden ve personeline verilen öneminden bahsedilecek olursak yine yüklü bir alım olacak gibi. Edirne Trakya üniversitesi başvuru detayları aşağıda

1982 yılından bu yana eğitim hizmeti sağlayan Trakya Üniversitesi,sözleşmeli personel alımı yapacaktır.Bir bölge üniversitesi haline gelen Trakya Üniversitesi’nin misyonu;öğrencilerine,öğretim üyelerine,personel ve mezunlarına,motive edici ve ilham verici bir ortam yaratmak ve desteklemektir.Trakya Üniversitesi kendini akademik özgürlüğe,araştırma eksenli eğitime,inovasyona yönelik araştırmaya,bilginin yaşam kalitesini arttırmak için uygulanmasına, uluslararası statüde gelişmeye ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya adamıştır.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada;657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacağı bildirildi.Alınacak personellere yazılı veya sözlü bir sınav yapılmayacak,KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacaktır.Büro personeli hariç alınacak personeller Üniversitenin Hastanesinde görev yapacak ve giderleri Döner Sermaya Gelirlerinden karşılanacaktır.

Alınacak personellerin ünvanı ve personellerde aranılan nitelikler aşağıdaki gibidir:

Laborant: Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı Onlisans mezunu olmak.(1 kişi)
Diğer Sağlık Personeli: Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak(4 kişi)
Diğer Sağlık Personeli: Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programından mezun olmak(1 kişi)
Diğer Sağlık Personeli: Cerrahi Teknikerliği veya Cerrahi önlisans programından mezun olmak (Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında görev yapmak üzere)(1 kişi)
Hemşire: Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Lisans mezunu olmak(12 kişi)
Büro Personeli: iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü mezunu. Belgelendirmek kaydıyla Stratejik Yönetim ve Kalite Yönetimi konularında eğitim almış ve en az 4 yıl çalışmış olmak(1 kişi)
Yurt dışında çalışma fırsatı için formu doldurun

Personellerde Aranılan Genel Koşullar

1– Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan (azla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını
açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4- 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması.

6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuru Öncesinde ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün süresince;

1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2- Diploma veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi,

3- Lisans mezunları İçin 2010 KPSSP3. Önlisans mezunları için 2010 KPSSP93 puanını gösteren belge.

4- Büro Personeli için aranılan nitelikler bölümündeki belgeler,

5-1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

2010 KPSS puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki üç iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.Seçilen personellerin 15 gün içerisinde istenilen belgeleri hazır ederek Rektörlüğün Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ulaştırması gerekmektedir.

Bir önceki yazımız olan Diyanet, 3 bin kadrolu personel alacak başlıklı makalemizde diyanet işleri başkanlığı 2011 personel yeterlilik sınavı soru ve cevapları, diyanet işleri başkanlığı duyurular ve diyanet işleri başkanlığı hutbeler hakkında bilgiler verilmektedir.

Benzer YazılarYorum yok.“Trakya Üniversitesi Personel Alımı”

Cevapla

Ad:
Email:
Yorum:
?
window machinery pvc window machine window machinery pvc window machine